El dibuix sempre ha estat una constant en el meu treball, sempre he pensat que no pots explicar res si no saps com explicar-ho, aixo m’ha ajudat a realitzar treballs en pla. que per altre banda ha sigut el meu mitja de vida durant alguns anys. Vaig aprendre a utilitzar el baix relleu en l’estudi de l’escultora catalana ubicada a Barcelona Rosa Martinez Brau
Columnes
Petit Format
Format mitja
Ironies
Boles
Caps
Diālegs

Pāgina principal