A partir d’aquest element de torn es va crear una serie d’escultures amb cares que configuren una coleccio per a mi molt interesant. Plats, plafons, rajoles. caixes, que anomeno “Caixes de trons” caixes com a continents de idees , trons com a personatges amb iniciatives diverses. Columnes amb espais plens de caps o buits, per omplir d’idees
Columnes
Petit Format
Escultures
Caps
Plafons
Diàlegs
Ironies

Pàgina principal
telf/fax:93 219 45 46 ·· mercecomamag@gmail.com